ΚΑΝΤΡΑΝ
ΚΑΝΤΡΑΝ  

ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟ  Η΄ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ   

FORD   NEW  HOLLAND: 2110,2310,3110,3310,4110, 4410 , 2100,3100,4100,5100, 7100 ,        2000,3000,4000,5000, 7000, 4330, 5340, 2300, 3300, 2600                                                                       3600,4600,5600,6600, 7600, 39004200,5200, 7200

                  231,233,333,335,420,515,531,532,535,3400,3500,

3550,4400, 4500

Πρόσθετες πληροφορίες